Empezamos el #ClubDidáctico en Psicorienta niñ@s de 5 a 12 años #EstimulaciónCognitiva #Mindfulness #Musicoterapia #TécnicasEstudio

Standard

club '14

Esta semana empezamos los grupos del club didáctico en nuestro gabinete psicopedagógico y terapéutico, Psicorienta, en Mislata.

En algún grupo aún quedan plazas, por ello, si te animas a ser un genio…¡te esperamos!

En busca de la excelencia 😉

El gran genio de la guitarra siempre seguirá vivo gracias a su #música

Video

Nuestro pequeños homenaje al gran Paco de Lucía que con su aportación musical, tanto ha enriquecido el mundo de la guitarra, el arte y la música latina.
Actuaciones como esta nos muestran el gran poder que tiene la música, la improvisación es perfecta y la relación entre los músico mágica #musicoterapia
¡Gracias!

Musicoteràpia i xiquets amb TDAH

Standard

Per tal de donar a conèixer una mica més el que és la musicoteràpia, aquí us deixem els objectius que ens plantegem des de Psicorienta a l’hora de realitzar una sessió de musicoteràpia amb xiquets amb tdah.

Objectius generals de la sessió de musicoteràpia en xiquets amb TDAH:

AUTORREGULACIÓ
La musica, especialment pel que fa a l’ús d’instruments, els proporciona l’activitat que demanden exigint-los al temps una atenció que s’encobreix amb el plaure que els suposa el procés creador.

ACOSTAMENT A ESTÍMULS AUDITIUS NOUS
La música els pot presentar estímuls auditius nous en múltiples camps, que també requereixin de participació i moviment, fomentant l’atenció i la canalització del moviment.

ACTIVACIÓ DELS DOS HEMISFERIS CEREBRALS
Hemisferi dret: desenvolupament de l’emoció, la capacitat artístic-musical i espacial.
Hemisferi esquerre: desenvolupament del llenguatge.

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ VERBAL I NO VERBAL
Augment del vocabulari mitjançant les cançons.
Millora de l’expressió en estar en grup ja que la música els permet comunicar-se amb fluïdesa i llibertat, quan els costa expressar els seus propis pensament o sentiments verbalment, poden expressar-se a través d’una cançó les paraules de la qual o melodies mostrin un estat d’ànim similar al seu.

MILLORA DE LA RELACIÓ DEL COS AMB L’ENTORN
L’estimulació musical permet que el món interior entri en contacte amb el món exterior a través d’una sèrie de sensacions del camp físic (vibracions), auditiu (melodies diverses), visual (diferents instruments, formes d’escriptura o representació de signes musicals) o psíquic (el que suggereix l’obra treballada).

INTEGRACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA CONDUCTA DE L’ALUMNE
En treballar la música en grup es crea el clima emocional idoni per expressar-se i relacionar-se amb sinceritat i llibertat. Així, quan el xiquet hiperactiu aconsegueix interactuar de manera positiva amb els seus companys en la sessió de música, comprendrà que també pot fer-ho fos de l’aula, doncs haurà après noves formes de comunicació.

REDUCCIÓ DELS NIVELLS D’ANSIETAT

INCREMENT DE L’ACTIVITAT (acabar amb èxit les tasques), de l’atenció selectiva i de la producció.

VALORACIÓ DE SI MATEIX I DELS ALTRES

RELAXACIÓ DE TOT EL COS
Estratègies:

  • Usant mètodes d’improvisació s’usen els elements musicals com a factors reguladors d’energia.
  • Mitjançant la interacció recíproca en la improvisació es desenvolupen habilitats d’acte-regulació mitjançant l’ús dels elements musicals.
  • Usant el joc musical com a eina, s’explora la relació acte-conseqüència.
  • Utilitzant improvisació o jocs musicals que impliquin activitats d’esperar un torn, fer silenci durant el torn d’uns altres etc., es desenvolupen formes d’interacció social apropiades.
  • Començant amb activitats musicals que requereixen un lapse d’atenció curt, s’exploren les preferències del pacient, i d’acord a aquestes preferències es desenvolupen activitats que vagin requerint un major lapse d’atenció de manera gradual.
  • Utilitzant diferents activitats musicals i amb el suport del musicoterapeuta, al pacient se li dóna l’oportunitat d’estar en un ambient en el qual és altament reeixit, i vivenciar això és molt satisfactori. Fins i tot es poden fer enregistraments d’àudio de la música produïda en les sessions per afermar aquesta sensació d’èxit. Això al seu torn té un impacte positiu en l’autoestima del pacient.

Imagen
Com es va esmentar abans, aquests són només exemples de patologies del desenvolupament en les quals el musicoterapeuta intervé en el tractament i de les estratègies que est pot utilitzar. En la musicoterapia encara queda molt per explorar i les diferents associacions de musicoterapia al món treballen vigorosament perquè cada tres anys al congrés mundial de la disciplina es vegi un avanç en la recerca.

Gairebé tots els éssers humans gaudim de la música, i aquesta com totes les arts no és propietat privada de ningú. Val la pena llavors fer l’anomenat a tots els professionals de la salut i l’educació a utilitzar la música creativament dins de les seves respectives àrees de treball. La musicoteràpia pot ser domini del musicoterapeuta degudament format, però l’ús de la música en ambients diferents, rarament pot causar dany a un individu i en canvi amb seguretat enriquirà la seva vida.